Onze scholen

In totaal 12 scholen vallen onder Onze Wijs. Maak kennis met een van de scholen door op een van de onderstaande foto's te klikken.

Christelijk basisonderwijs

Onze scholen dragen een protestants-christelijk/rooms-katholiek karakter, waarbij gewerkt wordt vanuit christelijke waarden en normen gebaseerd op de Bijbel. We brengen onze leerlingen in aanraking met de Bijbelverhalen en leren hen respect te hebben voor de wereld om hen heen en zorg te dragen voor anderen en zichzelf. We houden vast aan de christelijke traditie, maar staan ook open voor kinderen met een andere religieuze achtergrond.

Meer over Onze Wijs

Onze
bouwstenen!

Verbondenheid

Iedere leerling, medewerker, ouder en andere betrokkene wordt gestimuleerd zich te verbinden met anderen en bij te dragen aan het doel om voor iedere leerling het best mogelijke te bieden.

Verantwoordelijkheid

Wij kunnen uitleggen waarom we de dingen doen zoals we ze doen en zijn daardoor aanspreekbaar op ons handelen en gedrag.

Vertrouwen

Wij zijn betrouwbaar en integer naar onszelf en naar anderen vanuit het geloof in onze eigen goede bedoelingen en intenties en die van anderen.

Verschil maken

Wij leren onze leerlingen vanuit onze christelijke identiteit oog te hebben voor elkaar en daar ook naar te handelen.

Verwondering

Wij inspireren onze leerlingen om zich verder te ontplooien.