Ons onderwijs

Kinderen voorbereiden op een snel veranderende samenleving

Wij willen kinderen goed voorbereiden op leven en werken in een veranderende samenleving. Dat doen wij door vanuit kerndoelen en doorgaande leerlijnen aandacht te besteden aan lezen, rekenen en taal en door te werken aan vaardigheden zoals samenwerken, reflecteren en kritisch denken. We hebben aandacht voor ondernemerschap, burgerschap, creativiteit en mediawijsheid.

Onderscheidend onderwijs

Elke Onze Wijs school verzorgt vanuit een christelijke identiteit goed onderwijs en profileert zich op eigen, onderscheidende wijze. We bieden een rijke en doelgerichte speelleeromgeving waar de talenten en mogelijkheden van elk kind tot optimale ontplooiing kunnen komen. Het kind is mede-eigenaar van zijn leerproces en wordt hierbij gestimuleerd door een coachende leraar, samen met de ouders/verzorgers.

Onderzoekend en ontdekkend leren

In ons onderwijs schenken we steeds meer aandacht aan onderzoekend en ontdekkend leren. Kinderen leren door met elkaar te overleggen, door te ervaren, te bewegen, te proeven, te voelen en te ontdekken. We zoeken naar nieuwe technologie├źn, methodieken en werkwijzen die het leren van kinderen ondersteunt en zo boeiend mogelijk maakt.

Uitdagende leeromgeving

De inrichting van ons onderwijs en onze gebouwen krijgt de komende jaren bijzondere aandacht om tegemoet te komen aan het verzorgen van een passend, uitdagend en boeiend aanbod voor elk kind. We onderzoeken of we de leeromgeving anders kunnen organiseren en zoeken samenwerking, met onze ouders/verzorgers maar ook met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs en bedrijven in de regio. We hebben veel kennis binnen onze scholen en bundelen die om tot verdere onderwijsvernieuwing te komen waarbij de eigenheid van elke school voorop staat.