Stage lopen binnen Onze Wijs

Onze Wijs wil als lerende organisatie staan voor eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
We willen een professionele onderwijsorganisatie zijn die midden in de samenleving staat, transparant communiceert en toekomstbestendig is.

In deze lerende organisatie willen we graag ruimte bieden aan studenten om stage te lopen.
We vinden het erg belangrijk om studenten van verschillende opleidingen binnen Onze Wijs een leerzame stageplek te bieden.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om stage te lopen op één van onze 12 scholen? Neem dan contact op met de volgende twee schoolopleiders van Onze Wijs;

Sandra van der Broek (s.vanderbroek@onzewijs.nl) en Naomi Sinke (n.sinke@onzewijs.nl).