Onze kernwaarden

Verbondenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen, verschil maken en verwondering

Verbondenheid

Iedere leerling, medewerker, ouder en andere betrokkene wordt gestimuleerd zich te verbinden met anderen en bij te dragen aan het doel om voor iedere leerling het best mogelijke te bieden. Naast verbondenheid onderling, zoeken we verbindingen met de wereld buiten de school. We zetten binnen Onze Wijs in op lerende gemeenschappen op de scholen en tussen de scholen. Die lerende gemeenschappen dragen bij aan het verzamelen en delen van kennis over het best mogelijke onderwijs om de centrale waarde van uniciteit te kunnen realiseren.

Verantwoordelijkheid

Wij kunnen uitleggen waarom we de dingen doen zoals we ze doen en zijn daardoor aanspreekbaar op ons handelen en gedrag. Wij zetten ons maximaal in, zodat elk kind zich optimaal kan ontplooien/ontwikkelen. Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid door verstandige keuzes te maken, na te denken over wat ze doen en anderen te zien. Hierbij hebben we oog voor de ander en de omgeving waarin we leven, voor nu en de volgende generaties.

Vertrouwen

Wij zijn betrouwbaar en integer naar onszelf en naar anderen vanuit het geloof in onze eigen goede bedoelingen en intenties en die van anderen. Wij hebben hoge verwachtingen van elkaar en van onze leerlingen. We creëren ruimte om te experimenteren en met lef nieuwe dingen te onderzoeken. Hierbij mogen we fouten maken. Zo rusten wij onze leerlingen toe om de uitdagingen van het leven vol (zelf)vertrouwen tegemoet te treden.

Verschil maken

Wij leren onze leerlingen vanuit onze christelijke identiteit oog te hebben voor elkaar en daar ook naar te handelen. Ieder kind kan zich ontwikkelen doordat wij een passende, inspirerende omgeving creëren die gericht is op leren. We leren ze te reflecteren op hun weg naar een zinvolle plek in de maatschappij en leren ze de toenemende complexiteit van de maatschappij te begrijpen, zodat ze doordachte keuzes kunnen maken voor nu en voor de toekomst.

Verwondering

Wij inspireren onze leerlingen om zich verder te ontplooien. Hierbij denken we in kansen en mogelijkheden. Ook gaan we op zoek naar de vraag, meer nog dan naar het antwoord. Wij blijven onze omgeving waarderen en genieten van de wereld om ons heen.