Raad van toezicht

Toezien op beleid en algemene gang van zaken

De raad van toezicht ziet toe op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad functioneert daarnaast als werkgever en klankbord van het college van bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich op het belang van de stichting zonder de belangen van de samenleving uit het oog te verliezen.

Samenstelling

  • John Anthonise (voorzitter)
  • Antoine Kunst (lid)
  • Mariska Luiten (lid)
  • Anya Luscombe (lid)
  • Riana Snelders (lid)