Functionaris gegevensbescherming

Zorgvuldig omgaan met gegevens

Onderwijsinstellingen zijn op grond van de privacyregelgeving (AVG) verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De functionaris gegevensbescherming houdt intern toezicht op de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door Onze Wijs. Deze functionaris is ook aanspreekpunt voor betrokkenen met vragen of klachten over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Onze Wijs.

Externe functionaris

De heer Tonny Plas is onze externe functionaris gegevensbescherming.

Contact

Heeft u vragen voor onze Functionaris Gegevensbescherming? U kunt dan het beste een mail sturen naar FG@privacyopschool.nl.

Handboek Privacy