Missie en visie

Werken vanuit christelijke waarden aan eigentijds onderwijs

Vanuit onze christelijke waarden zorgen we samen dat ieder kind zelfbewust, kritisch en onderzoekend in het leven staat, verbonden is met de wereld en zich daarvoor verantwoordelijk voelt. Ons motto is Samen leren, toekomst creƫren!

Lerende organisatie

Onze Wijs wil als lerende organisatie staan voor eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De scholen van Onze Wijs investeren in een goed pedagogisch klimaat op basis van christelijke waarden en normen waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen, met als doel kinderen te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Wij willen een betrouwbare professionele onderwijsorganisatie zijn die midden in de samenleving staat, transparant communiceert en toekomstbestendig is en blijft.

Partnerschap

Wij streven naar een goed en gelijkwaardig partnerschap met ouders/verzorgers, kinderopvangorganisaties, voortgezet onderwijs en andere relevante partijen die samen met ons verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelproces van leerlingen en ons onderwijs. Onze medewerkers ondersteunen de ontwikkeling van onze leerlingen, voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school.